Falsk drægtighed

Falsk drægtighed

Hvad er Falsk drægtighed? Når vores tæver går i løbetid, gør deres kroppe klar til at blive drægtige. De begynder at producere en masse forskellige hormoner og gør `klar` til at få deres hvalpe til verden. Mange af disse hormoner bliver ved med at blive produceret indtil hvalpene flytter hjemmefra.

Nogle tæver tror at de skal have hvalpe selvom de ikke er blevet parret og tror at de skal gøre klar til hvalpe. Det kan vise sig på flere forskellige måder, men nogle af måderne er:

  • de `bygger rede` i deres seng/ kurv
  • de begynder at producere mælk i patterne og patterne kan blive rigtig store og ømme for tæverne.
  • de beskytter og bærer rundt på legetøj, typisk bløde bamser og lignende
  • de kan begynde at pibe
  • de kan blive meget rastløse og vandre søgende rundt

Des mere de får lov til denne adfærd, des mere bliver den forstærket. Med andre ord: Des tidligere du kan gribe ind og standse en eventuel falsk drægtighed, des bedre for hunden.

Start allerede forebyggende så snart tæven går i løbetid. HVER gang tæven går i løbetid!

Vi kan, ved at forebygge, undgå at tæven skal i medicinsk behandling hos dyrlæge

Vi forebygger fx ved at stimulere hunden mere.

Både socialt med både andre tæver og hanhunde (naturligvis under opsyn med hanhunde!)

Fysisk kan vi godt hjælpe dem på andre tanker ved at vi besøger nye omgivelser og får nye spændende lugte og oplevelser, frem for den vante gåtur.

Mentalt er det punkt, vi med stor succes kan ramme dem. Vi kan give dem forskellige opgaver og vi kan stille krav efter hvad hunden kan. Vi øger i denne periode den mentale stimulering, således at vi får en mere træt hund. Vi kan give hunden forskellige søgeøvelser i have eller indendøre og vi kan også gå lidt spor (Husk succes på sporene)

En anden dejlig mulighed for at mentalstimulere vores hund, er ved hjælp af aktivitetsspil, som der efterhånden findes en masse forskellige af.

Desværre kan en falsk drægtighed vise sig voldsomt. Både for hunden selv, men også for dens omgivelser.

Det er jo ikke spor sjovt at se sin hund lide under løbetiden og bagefter.

Mange vælger at kastrere (-hvilket faktisk er den korrekte betegnelse idet man fjerner underlivet og/eller æggeledere. Bliver tæver eller hanhunde steriliserede, er det et komplekst -dog mildere- indgreb hvor man blokerer for al passage af æg og sæd i henholdsvis æggeleder hos tæve og sædstreng hos hanhunde. Det er sjældent at det der sker under en sterilisation rent faktisk ER en sterilisation )

En neutralisering (herunder kastration og sterilisering) af hunden vil ALTID medføre en ændret adfærd. GØR DET IKKE. Vi har mange andre muligheder, men ingen mulighed for at gøre det om igen hvis vi kastrerer vores hund.

Kastration kan “afprøves” ved at man lader sin hund få en stav sat i nakken. Snak med din dyrlæge om denne løsning frem for at kastrere.

Jeg tror mange vælger at neutralisere i god tro, men får et helt forkert udfald af indgrebet og så kan det ikke laves om.

Desuden er en neutralisering IKKE ensbetydende med, at tæven ikke kan fremstille samme hormoner, som der fremstilles under en falsk drægtighed og vi er derved lige vidt!

De hormoner der produceres af tæven under en falsk drægtighed, er faktisk det der giver dem en bedre omsorg for andre-det ønsker vi vel heller ikke at ændre ved at de gør?

OVERVEJ KRAFTIGT HVAD DU GØR FOR AT FOREBYGGE FREMTIDIGE FALSKE DRÆGTIGHEDER-DER ER MANGE LØSNINGER -ikke kun neutralisering.